1947-2019

 

Svenska rederimärken

Swedish shipping company badges


*Till minnet av Staffan Rosenqvist, hans gedigna intresse och kunskap*

 

 

 

Gå till rederimärken

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S1 S2 T U VW X Y

Z Å Ä Ö

Oidentifierade

Utbildningstecken mm

 

Rederi AB Falkvik i Sölvesborg

 

 

Ett neutralt märke för befälhavare

 

Vimpeln för rederierna Castella & Concordia i Göteborg

Kontakt

Länkar

Minnesgästbok

free counter

Besök sedan 2010-11-17

Copyright © 2010-2022 rederimarken.se

 

 

Jag har förstått att min fars hemsidor var uppskattade av många och har därför till hans minne valt att göra de tillgängliga online igen. Han la ner tusentals timmar på dessa och ville sprida kunskap.
Och kunskap ska han få sprida!


Allmänt om rederimärken

 

En vanlig missuppfattning om begreppet rederimärken är att dessa enbart utgörs av mössmärken. Så är emellertid inte fallet, utan rederimärken kan också vara av annat slag, exempelvis rockslagsmärken eller broscher för servicepersonal. Det finns sålunda inga gränser för vad som kan betraktas som rederimärken, endast den egna uppfattningen eller intresset kan sätta sådana.

Vad kännetecknar då i normalfallet ett rederimärke? Generellt kan sägas att märket uttrycker rederiets symbol, oftast en kolorerad flagga eller vimpel med en symbol eller ett par bokstäver i versaler. Symbolen eller bokstäverna hade/har i de flesta fall någon slags knytning till redaren, verksamheten eller linjen, som rederiets fartyg trafikerade. Säkerligen hade redaren ett avgörande inflytande på utformningen och särskilt då i äldre tider när han och hans fartyg levde i en slags symbios. Numera, i mån av behov, läggs designen i professionella händer. Naturligtvis finns undantag.

Hur tillkom då rederimärket eller rederiflaggan? Om detta kan man naturligtvis spekulera men influenserna från militären, som i så många andra sammanhang, hade en icke oväsentlig betydelse. Man måste också veta att förr och långt in i modern tid hade de flesta rederier uniformsplikt för sitt däcks- och maskinbefäl.

Handelsflottorna ärvde både det ena och det andra av örlogsflottorna. Uniformeringen, gradbeteckningarna och hierarkin för att nämna något. I takt med att antalet handelsfartyg och rederier under 1800-talet ökade, ville man visa till vilket rederi (läs ägare!) fartyget hörde. Det räckte inte längre med att föra nationsflaggan i fartygets akter, utan tillhörigheten och ägarskapet skulle markeras med en särskild flagga och, när ångfartygen blev talrikare, ett skorstensmärke. I många fall förekom bådadera och dessa behövde inte se likadana ut.

Vilket rederi, som lät tillverka den första rederiflaggan är det ingen som vet, men en inte alltför kvalificerad gissning pekar mot de stora, sjöfarande nationerna. England - en nation som sjövägen trafikerade inte enbart det brittiska imperiet utan också övriga världen, var sannolikt mycket tidigt ute. Englands sjömilitära tradition inte att förglömma. Det fanns under slutet av 1800-talet och framåt många firmor i England som specialiserat sig på flaggtillverkning, däribland s k Ship’s House Flags för rederier och Burgees för yacht klubbar.

Gå till sidan 2

 

 

 

Öresundsbolagets brosch för servicepersonal

 

A. F. Söderströms Groggbolag

 

Flaggan för Ångfartygs AB Tirfing med redarens initialer

Flaggan för rederi AB Beku i Göteborg

Flaggan för rederi AB Adviser i Göteborg

Flaggan för rederi AB Astrea i Helsingborg med redarens initial